ویراش جدید کتاب مبانی ریتم در موسیقی منتشر شد

ویرایش جدید کتاب مبانی ریتم در موسیقی تالیف سیامک عزیززاده منتشر شد. با توجه به استقبال گسترده مخاطبان، کتاب مذکور در چاپ سوم ویرایش گردید. این کتاب شامل سه رکن اصلی است: درک و شناخت ریتم، خواندن ریتم و ساختن ریتم. روال آموزش قدم به قدم ریتم همراه با تمرینات پایانی در هر فصل، به …

ویراش جدید کتاب مبانی ریتم در موسیقی منتشر شد ادامه »